Het hakken met een hele aks of met een driekwart aks is een bepaalde slag. Een slag die je goed moet oefenen.
We zullen de slag stap voor stap uitleggen.

1) Neem de goede afstand tot de stam die je wilt gaan hakken.
Dat doe je door met gespreide
benen (ongeveer 30 cm uit elkaar)
voor de balk te gaan staan.
Je rechterhand is op de hiel van de
bijl en je armen zijn gestrekt.

Je schuifelt nu een beetje naar
voren of naar achteren totdat je
recht voor de stam staat en het
bijlblad op de plaats ligt waar je wilt
hakken.

2) Je rechterhand (als je links bent is
dat andersom) blijft op de hiel van
de steel. Je linkerhand is heel
losjes om de bijlsteel heen.

Je trekt nu met je rechterhand de
bijlsteel naar boven tot de kop je
linkerhand raakt.

3) Nu til je met je linkerhand de bijlkop
omhoog tot bijna boven je hoofd.

4) Breng vervolgens je linkerhand
Helemaal naar beneden tot hij je
rechterhand raakt.

5) Sla de bijl nu naar beneden. Als je het
goed doet zal het gewicht van de bijl
het meeste werk doen

 

Een van de meest gemaakt fouten is dat de linkerhand halverwege de steel blijft. Het effect van de slag wordt zo veel minder en je wordt ook veel eerder moe.
We noemen dit "Timmeren"

Splijten

Bij het splijten van stammen is de allereerste veiligheidsregel dat je dit doet met je benen goed wijd. Mocht je missen of mocht je bijl ketsen dan hak je tenminste niet in je eigen voet.

Verder is het splijten een stuk bijlvaardigheid.
Je legt het blok in de lengte richting voor je neer. Tilt de bijl op de hier voor omschreven manier op en laat hem met kracht midden op de stam neerkomen. Er zal nu een scheurtje ontstaan in de lengterichting van de stam.

Maak je bijl los.

LET OP dit doe je door op de bijlsteel te drukken of daar met de handpalm een klapje op te geven. NOOIT door de steel omhoog te trekken of te wrikken.
Dan komt de truc. Je brengt je bijl weer omhoog en slaat opnieuw in de balk en wel zodanig dat de bijl precies in de reeds ontstane scheur terecht komt.
Dat herhaal je een aantal malen terwijl je steeds precies in de scheur slaat maar steeds iets verder naar achteren, totdat de stam is gespleten. De kunst is dus om je bijl precies op die plaats te krijgen waar je hem hebben moet. Precisie hakken en bijlvoering zijn dus noodzakelijk.

Takken hakken

Als een boom eenmal geveld is moet hij ontdaan worden van zijn zijtakken. Dat kan je bij de grotere takken met de aks doen, maar ook het expeditiebijltje en de snoeizaag zijn goed bruikbaar.
Bedenk echter wel dat het heel goed mogelijk is dat je bijl langs de stam wegketst. Het is daarom VERPLICHT om over de stam heen te hakken. Je staat dus aan de ene zijde van de stam en hak dan de takken aan de ander kant van de stam. Kijk goed uit op welke takken de boom rust en hak hier extra voorzichtig.

Balk hakken

Balk hakken betekent dat je van een ronde boomstam een vierkante balk gaat maken. Je doet dit met de aks of de driekwart aks.
De kunst is om je bijl langs de stam te laten schampen en wel zodanig dat hij net in het hout splijt.
Net als bij het tak hakken moet je dus over de stam heen hakken om te voorkomen dat een schampende bijl in je voet landt.
Juist bij het balkhakken moet je regelmatig stoppen om uit te rusten. Het zal namelijk regelmatig voorkomen dat de bijl schampt en je moet wel in staat zijn en in staat blijven om die wegketsende bijl goed vast te blijven houden. Ben je moe dat heb je kans dat de bijl uit je handen glipt. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

Punt hakken

Dit doe je met een expeditiebijltje. Je moet aan een rechte tak of stam van c.a.7 a 10 cm diameter een vierkante, redelijk scherpe punt kunnen hakken zodat de tak als piketpaal kan dienen en in de grond kan worden geslagen.
De punt mag niet te stomp zijn. De lengte moet ongeveer anderhalf maal de diameter van de tak zijn. Bovendien moeten de wangen van de punt mooi glad zijn, dus niet rafelig.
Ook hier geldt dat je de bijl precies daar moet laten landen waar je hem hebben wil.
Oefening baart kunst.

Kavelen

Kavelen is het opstapelen van boomstammen (of balken) en wel zodanig dat het een stevige en stabiele stapel is.
De stammen worden zodanig neergelegd dat de dikke einden allemaal aan dezelfde kant liggen. De kavel is aan die zijde glad. Alle dikke einden liggen dus op de zelfde hoogte, de andere zijde van de kavel zal dus verspringen, afhankelijk van de lengte van de stammen.

Tips

 

Ter beschikking gesteld door Peter van Eijnsbergen - Calandtroep Rotterdam

HAKKEN: SLAG

-------------------------