Drie bals cricket

Er zijn twee partijen, een werppartij en een veldpartij, net als bij honkbal. De veldpartij staat verspreid over het speelveld. De speler van de werppartij die aan de beurt is loopt naar een doos of emmer die aan een kant van het spel staat. In die doos zitten drie tennisballen. De werper gooit de drie ballen snel na elkaar zo ver mogelijk weg. Naast de doos liggen op een paar meter van elkaar twee honken. Zodra hij de drie ballen heeft gegooid gaat de werper heen en weer rennen tussen de twee honken. De leiders houden bij hoe vaak er heen een weer is gerend. De werper moet stoppen met rennen als alle drie de ballen door de veldpartij zijn teruggebracht in de doos. Als alle werpers aan beurt zijn geweest wisselen de partijen van plaats. Het team dat uiteindelijk het meest heeft gelopen is de winnaar.

Benodigdheden:
- Een doos/emmer
- Drie tennisballen
- Twee honken

 

Flesjesvoetbal

Deze variant op paaltjesvoetbal is bijna hetzelfde, alleen worden er geen punten geteld. Elke speler krijgt een frisdrankfles gevuld met water. Een speler speelt mee zolang er water in zijn fles zit. Wanneer je fles wordt omgeschoten is het dus zaak om hem zo snel mogelijk weer rechtop te zetten zodat je zo min mogelijk water verliest.

Benodigdheden:
- Net zoveel flesjes als spelers
- Een bal

 

Frans cricket

Alle spelers, behalve een, gaan in een cirkel staan. Een speler staat in het midden met in zijn handen een honkbalknuppel of cricketbat. Een van de spelers in de cirkel krijgt een (tennis)bal. Hij heeft de keuze: of hij gooit de bal onderhands op de benen van de speler in het midden, of hij gooit naar een mede-speler in de kring. De bedoeling is om de benen te raken van de speler in het midden van de kring. Deze mag de bal afweren met de knuppel. Als de benen zijn geraakt wisselt de slagman met degene die hem geraakt heeft. Er mag alleen onderhands worden gegooid.

Benodigdheden:
- Een (tennis)bal
- Een honkbalknuppel of een cricketbat

 

Inhaalbal

Spelers van twee teams gaan om en om in een kring staan. Van elke partij krijgt een speler een bal. De spelers die de bal krijgen staan tegenover elkaar in de kring. Op een teken van de spelleider gooien de spelers de bal door naar hun teamgenoot rechts van hun. Ze gooien dus niet naar hun rechter buurman van de andere partij, maar naar de volgende speler die bij hun eigen team zit. De spelers gooien de bal zo snel mogelijk over. Een team heeft gewonnen als hun bal de bal van de tegenpartij heeft ingehaald.

Benodigdheden:
- Twee ballen

 

Krokodillenbal

2/3 van de kinderen staat in een kring. De rest staat in een lijn (als in een polonaise) in het midden van de kring. Deze spelers vormen samen een krokodil. De bedoeling is om de staart van de krokodil te beschermen terwijl de kinderen in de kring de staart proberen te raken met een zachte bal. Als de achterste is geraakt, schuift hij door naar voren en wordt hij de kop van de krokodil.

Benodigdheden:
- Een zachte bal

 

Paaltjesvoetbal

Op een groot speelterrein zet elke individuele speler zijn paaltje of kegel neer, of zijn tak in de grond. Met een bal moeten de spelers proberen elkaars paaltjes om te schoppen. Elke speler begint met tien punten. Elke keer dat zijn/haar paaltje wordt omgeschopt gaat er een punt af en elke keer dat ze er zelf een omschieten komen er twee punten bij. Spelers die op nul komen liggen eruit. Er wordt doorgespeeld tot een bepaalde tijd en dan wint degene met de meeste punten. Het spel stopt natuurlijk ook als alle spelers op 1 na op nul zijn aangekomen.

Benodigdheden:
- Net zoveel paaltjes als spelers
- Een bal

 

Pas op de schijn

Alle spelers staan in een kring. De spelleider staat in het midden met in zijn handen een bal. Hij gooit de bal in willekeurige volgorde naar de spelers. De speler die de bal vangt gooit hem weer terug naar de leider. Maar de spelleider maakt ook schijnbewegingen. Beweegt een speler dan toch met zijn handen alsof hij de bal wil vangen, dan is hij af en gaat hij zitten. Dit spel is erg leuk als je de bal goed aangooit en snel speelt.

Benodigdheden:
- Een bal

 

BALSPELEN

-------------------------