Onder houtwaarde meten verstaan we het bepalen van de hoeveelheid bruikbaar hout dat er in een boom zit, terwijl de boom nog overeind staat.
Hiervoor is een "empirische" formule ontwikkeld. Dat betekent een formule die uit de praktijk komt en niet te bewijzen valt.
Deze formule is:

omtrek X omtrek X hoogte X 8

De omtrek is de omtrek van de boom op borsthoogte gemeten en uitgedrukt in centimeters.
De hoogte is de hoogte van de boom van de voet tot de kruin en uitgedrukt in meters
Het resultaat is de hoeveelheid bruikbaar hout in de boom uitgedrukt in kubieke centimeters.
Om hier kubieke meters van te maken (de waarde waarin hout wordt verhandeld) moet je de uitkomst delen door 1.000.000

Om de gedachten te bepalen:
Eikenhout kost ongeveer € 900,- per m3
Beukenhout kost ongeveer € 1.000,- per m3
Vurenhout kost ongeveer € 5.000,- per m3
Populierenhout kost ongeveer € 400,- per m3

Om de houtwaarde van een boom in het veld te kunnen bepalen zal je dus moeten kunnen meten hoe groot de omtrek is en hoe hoog de boom is.

Omtrek

Hiervoor is een hele simpele oplossing te bedenken. Je moet daar echter zelf wel iets voor doen.
Meet de afstand tussen je gestrekte duim en wijsvinger op met een liniaal en onthoud deze afstand.
In het veld kan je dus op borsthoogte je duim en wijsvinger om de stam heen laten "wandelen" en het aantal malen dat ze rondgaan vermenigvuldig je met die gemeten waarde. Wat je overhoudt daarvan schat je een hoeveelste gedeelte van de vingerafstand dat is en dat tel je bij de omtrek die je berekend hebt.

Hoogte meting

Houthakkers methode

Bij de houthakkers methode ga je op enige afstand van de boom staan. Je neemt een stukje hout of een pen in je hand. Je strekt je arm horizontaal. En verschuift het houtje of de pen net zo ver naar boven of naar onder tot de punt hiervan precies samenvalt met de top van de boom.
Zonder de stand van je arm te veranderen draai je nu je hand 90o. Markeer het punt op de grond (loodrecht op de boom) waar nu de punt van je houtje of je pen uitkomt. Meet nu de afstand van dat punt tot de stam van de boom en je hebt de hoogte gevonden.

Schaduw methode

Hiervoor moet je wel een liniaal of maatlat bij je hebben, moet de zon schijnen en moet de boom redelijk alleen staan.
Je zet een stok in de grond waarvan je de lengte boven de grond opmeet.
Je meet nu de lengte van de schaduw van je stok op en je meet de lengte van de schaduw van de boom op.
De lengte van de boomschaduw gedeeld door de lengte van de stokschaduw maal de lengte van de stok is de hoogte van de boom.

Boomschaduw X lengte stok = hoogte boom
--------------------
Stokschaduw

 

Spiegel methode

Dit is ook een aardige methode je moet alleen wel een plas in de buurt hebben en het mag niet te hard waaien, anders spiegelt de plas niet.
Leg aan de zijkant van de plas een stokje dat ongeveer het midden van de plas aangeeft. Ga zodanig bij de plas staan dat je de boom er in ziet weerspiegelen. Loop nu langzaam achteruit tot je de top van de boom in de plas ziet ter hoogte van het stokje. Meet nu de afstand van de plaats waar je staat tot het stokje bij de plas en vanaf het stokje naar de boom. Als je dan ook nog weet hoe lang je zelf bent en je trekt daar c.a. 12 cm vanaf (oog hoogte) dan is de lengte van de boom:

Afstand van stokje tot boom
----------------------------------------- X eigen lengte
Afstand van jou tot stokje

Driehoek methode

Neem een stok van een bekende lengte (liefst een getal waar je makkelijk mee kan rekenen)
Laat de stok door iemand kaars rechtop houden.
Leg je hoofd op de grond zodat je oog zo laag mogelijk is.
Schuif achteruit tot dat je de punt van de stok en de top van de boom in 1 lijn ziet.
Meet de afstand van je oog tot de stok en van je oog tot de boom.
De hoogte van de boom is dan:

Afstand oog => boom
------------------------------- X lengte stok
Afstand oog => stok

 

Ter beschikking gesteld door Peter van Eijnsbergen - Calandtroep Rotterdam

HOUTWAARDE

-------------------------