Escape from Alcatraz


Met dank aan Andre Pronk

Dit spel speel je in een bos op de paden (als het donker is).
In het bos heb je een aantal posten (in dit geval 5), een aantal groepjes en cipiers, eventueel met fiets.
De groepjes krijgen van de spelleiding allemaal een blaadje met daarop een sleutel met de
letters A t/m F in verschillende volgorde.

Ze gaan niet allemaal tegelijk het bos in, maar met 1 of 2 groepen tegelijkertijd (ligt eraan hoeveel paden er zijn). Om de paar minuten vertrekt er een groep.

De posten zitten op de paden, en de cipiers lopen net zoals de kinderen ook op de paden.

De kinderen gaan op zoek over de paden naar de posten. Als ze als eerste de letter A op de sleutel hebben staan gaan ze opzoek naar post A, komen ze bij een post dan vragen ze of hij A is, zo ja dan een handtekening, zo nee doorzoeken. De groepjes mogen niet vragen wie het wel is en de post moet dat ook niet zeggen.

De kinderen die in het bos op de paden lopen komen ook cipiers tegen. Ze moeten proberen die te omzeilen, door in het bos te springen en te verstoppen. Ze mogen een meter of 6 in het bos. Niet lopen in het bos maar stilzitten tot de cipier weg is en dan weer verder.

De cipier heeft altijd een zaklantaarn aan of als hij per fiets rond rijdt zijn licht aan. Pakt de cipier een boef dan strepen ze de vorige letter door.

De groep die het eerst alle A t/m F heeft is de winnaar.

Benodigdheden:
- Papieren met sleutels erop met de letters A t/m F
- Pennen voor de posthouders om af te tekenen.
- Zaklantaarns voor de cipiers

AVONDSPELEN

-------------------------