Als je een rivier, vijver of kanaal in de buurt hebt is het leuk om je pionierskunsten eens te testen door een vlot te bouwen. Als je van het water een krokodillenvijver maakt, waar de piraten op de loer liggen, dan kun je er gemakkelijk een echt avontuur van maken. Als je er nog een oude kaart bij maakt kun je op schatexpeditie gaan. Meestal zal de leider aan de kinderen de keus laten wat voor vlot ze gaan bouwen. Er zijn veel variaties mogelijk, maar voor de meeste modellen heb je toch dezelfde materialen nodig: touwen, hout en vaten.
Als je wel van tevoren beslist welk model het gaat worden, kan het (net als met andere bouwwerken) geen kwaad om eerst een schaalmodel te maken. Als de vlotten ook nog worden gebruikt bij activiteiten (zoals snelheidswedstrijden of een of ander avontuur) is het slim om het vlot al eens eerder te bouwen om te kijken of het stabiel is en het totale gewicht kan dragen. Het is wellicht ten overvloede om er aan te herinneren dat bij het werken op het water extra moet worden gelet op veiligheid. Bij het maken van bouwwerken op het water moet je het volgende onthouden:

Hoe hoger een voorwerp boven het water uitsteekt, des te groter is het drijfvermogen. Als je een stuk hout in het water gooit zul je zien dat slechts een deel van het hout onder water ligt. Je zult het hout moeten belasten om te zorgen dat de bovenkant gelijk komt te liggen met de waterspiegel. Het gewicht dat hiet voor nodig is noemen we het drijfvermogen. Het verschil in dichtheid tussen het water en het vlot geeft het drijfvermogen.

Voor al de afgebeelde modellen doe je het volgende: eerst bouw je het kader. Als dat klaar is maak je daar de tonnen op vast, en eventueel een mast.

Het besturen van een vlot
Het hangt van de breedte van een vlot af of je stuurt met een paal of met roeispanen. Als je regelmatig heen een weer vaart van de ene oever naar de ander, kun je overwegen om je voort te trekken langs een overhaaltouw.

Dankzij de organisatie van het HIT-kamp Expedisie Robbieën in Pijnacker kun je nu ook een bouwtekening van een eiland downloaden. Dit eiland moet je zien als een groot vlot waarop je bijvoorbeeld een tent neer kunt zetten om te overnachten aan een steiger of op een plas.
Download als GIF-plaatjes in een zip-bestand van 389 Kb.

 

VLOTTEN

-------------------------