Tegen het einde van zijn leven, toen hij nog gezond was voor zijn leeftijd, stelde Baden-Powell zijn laatste boodschap op. Deze boodschap was zijn laatste groet voor alle scouts, te publiceren na zijn dood.

De originele tekst kun je onderaan zien. We hebben hier geprobeerd hem zo goed mogelijk te vertalen. Sommige delen van de tekst komen misschien wat ouderwets over, maar het is toch wel eens leuk om door te lezen. Het zijn op zijn minst woorden om eens bij stil te staan.

Klik hier om een vergroting te zien

"Beste Scouts,

als je ooit het toneelstuk 'Peter Pan' hebt gezien, dan zul je je herinneren hoe de piratenhoofdman altijd zijn laatste woorden sprak omdat hij bang was dat hij misschien, als de tijd voor hem kwam om te sterven, de tijd niet zou hebben om zijn hart te luchten. Met mij is het net zo, en daarom, ook al ben ik op het moment niet stervende, zal dat een dezer dagen wel zo zijn en ik wil jullie nog een afscheidswoord nalaten.

Bedenk dat het de laatste keer is dat je ooit van me zult horen, dus bedenk goed wat ik zeg. Ik heb een zeer gelukkig leven gehad en ik wil dat jullie stuk voor stuk een gelukkig leven hebben.

Ik geloof dat God ons in deze mooi wereld heeft gezet om gelukkig te zijn en van het leven te genieten. Gelukkig word je niet door rijkdom en ook niet alleen door een succesvolle loopbaan of zelfingenomenheid. Je komt een stapje dichterbij geluk door je zelf gezond en sterk te maken als jongen, zodat je jezelf nuttig kunt maken en dat je van het leven kunt genieten als man.

Een studie van de natuur laat zien hoe vol met mooie en fantastische dingen God de wereld heeft gemaakt waar jij van kan genieten. Wees blij met wat je hebt en maak er het beste van. Bekijk alles positief in plaats van negatief.

Maar de echte manier om geluk te vinden is door andere mensen gelukkig te maken. Probeer de wereld een beetje beter achter te laten dan zoals je hem aantrof. En wanneer je tijd komt om te sterven, dan kun je gelukkig sterven met het gevoel dat je je tijd zeker niet hebt verspild, maar je je best hebt gedaan. 'Wees paraat' door op deze wijze gelukkig te leven en gelukkig te sterven. Hou je altijd aan je Scouting Belofte - zelfs nadat je geen jongen meer bent - en God zal je helpen dat te doen.

Uw vriend , Baden Powell of Gilwell.'

BP geschilderd door Benjamin Eggleston

Dit is de originele tekst van de 'last message' in het Engels:

"Dear Scouts - if you have ever seen the play 'Peter Pan' you will remember how the pirate chief was always making his dying speech because he was afraid that possible, when the time came for him to die, he might not have time to get it off his chest. It is much the same with me, and so, although I am not at this moment dying, I shall be doing so one of these days and I want to send you a parting word of goodbye.

Remember, it is the last time you will ever hear from me, so think it over. I have had a most happy life and I want each one of you to have a happy life too.

I believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life. Happiness does not come from being rich, nor merely being successful in your career, nor by self-indulgence. One step towards happiness is to make yourself healthy and strong while you are a boy, so that you can be useful and so you can enjoy life when you are a man.

Nature study will show you how full of beautiful and wonderful things God has made the world for you to enjoy. Be contented with what you have got and make the best of it. Look on the bright side of things instead of the gloomy one.

But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best. 'Be Prepared' in this way, to live happy and to die happy - stick to your Scout Promise always - even after you have ceased to be a boy - and God help you to do it.

Your friend, Baden Powell of Gilwell."

Klik op de foto om een vergroting te zien

In 1941 overleed BP

OPRICHTER STERFT

-------------------------