1946

Lady Baden-Powell, brengt een bezoek aan Nederland en wordt groots ontvangen in Den Haag. Op het Binnenhof trekken meer dan 10.000 meisjes langs haar. Ze komt in Middelburg, Goes, Rotterdam en Amsterdam. Ook brengt ze een bezoek aan paleis Soestdijk waar ze wordt ontvangen door het prinselijk paar. In 1946 krijgen de Katholieke Verkenners een volledig zelfstandige plaats naast de N.P.V.. De hoofdcommissaris werd H.F.M. Baron van Voorst tot Voorst. Eerste Inter-American Conference, Bogota, Colombia.

1947

Prinses Juliana, die al vanaf 1936 beschermvrouwe van het N.P.G. was wordt beschermvrouwe van beide meisjesverenigingen. In augustus vindt de zesde Wereld Jamboree (de Jamboree van de Vrede) plaats in het Franse Moisson, waar 24.152 verkenners uit meer dan 60 landen bijeen zijn. Elfde World Scout Conference, Château de Rosny, Frankrijk. 32 nationale scouting organisaties aanwezig. Klik hier voor een grotere versie van de badge

1949

Een belangrijk jaar voor de Katholieke Verkenners. Zij krijgen hun eigen buitencentrum Gilwell St. Walrick in Overasselt. De eerste beheerder is de legendarische Mat Zuur, in tent en blokcentrum op het buitencentrum woonde. In de loop van de jaren zijn de houten barakken vervangen door stenengebouwen en heeft het centrum zijn huidige vorm gekregen. Mat Zuur is later verder gaan pionieren in Australië. In die tijd verwierven de Katholieke Verkenners ook hun eigen kerkje in Persingen in de Ooypolder bij Nijmegen. Eerste Agoon (internationaal kamp voor gehandicapte scouts) Lunteren, Nederland. Twaalfde World Scout Conference, Elvesaeter, Noorwegen. 25 nationale scouting organisaties aanwezig.
Het belangrijkste buitencentrum van de padvindsters, Buitenzorg in Baarn, wordt in gebruik genomen.

1950

Klik hier voor een grotere versie van deze foto Klik hier voor een grotere versie van deze foto

H.M. Koningin Juliana wordt tot padvinster geïnstalleerd. In augustus opent ze het Nationaal Kamp ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Verkennersbeweging in Nederland. Tegelijkertijd is er in Terhoorne (Friesland) een Nationaal Waterkamp. Wereld ledenaantal bereikt 5 miljoen over 50 landen.

1951

Voor de zevende Wereld Jamboree verzamelen 12,884 jongeren zich in het Oostenrijkse Bad Ischl. Dertiende World Scout Conference, Salzburg, Oostenrijk. 34 nationale scouting organisaties aanwezig.

Klik hier om deze foto beter te bekijken

Voor de meisjes van het NPG, het Nederlandse Padvindsters Gilde, was 1951 een feestjaar. Het 35-jarig bestaan werd groots gevierd op de Jubeldag. Eregast was Koningin Juliana. Haar gildenaam was Movavedo: Moeder Van Vele Dochters. 8500 padvindsters kwamen naar de Goudsberg in Lunteren.

Naast de betrokkenheid van koningin Juliana en Prins Bernhard zijn er nog een paar beroemde padvindsters.

Klik hier om deze foto beter te bekijken Klik hier om deze foto beter te bekijken Klik hier om deze foto beter te bekijken Klik hier om deze foto beter te bekijken

De vier prinsessen hebben allemaal op scouting gezeten. Eerst werden ze opgenomen in de Soestdijkse kring, die een tot clubhuis omgebouwd kippenhok achterin de paleistuin gebruikte. Beatrix en Irene werden later waterpadvindster. Margriet en Christina bleven op vaste wal.

Klik hier voor een grotere versie van de badge

1952

Eerste Caribbean Jamboree, Kingston, Jamaica. Veertiende World Scout Conference, Vaduz, Liechtenstein. 35 nationale scouting organisaties aanwezig.

1954

Lady Baden-Powell is te gast op de 15e Wereldconferentie voor padvindsters en gidsen in Woudschoten te Zeist. Ze brengt ook een bezoek aan de provinciale kampen van padvinsters en gidsen op het terrein van Buitenzorg in Baarn. Eerste Arabische Jamboree, Zabadani, Syrie.

1955

In Niagara-on-the-Lake, Canada wordt de eerste Wereld Jamboree buiten Europa gehouden. Het thema is 'Nieuwe Horizonten'. Deelnemersaantal: 11,139. Vijftiende World Scout Conference, Niagara Falls, Canada. 44 nationale scouting organisaties aanwezig. Klik hier voor een grotere versie van de badge

1956

Hoofdcommissaris van de Katholieke Verkenners H.F.M. van Voorst tot Voorst neemt afscheid. Mr. F.B.J. Janssens volgt hem voor 8 jaar op. Onder zijn leiding zouden de Katholieke Verkenners zich ontwikkelen van een jeugdbeweging tot een jeugdorganisatie tot een jeugdbeweging. In 1956 hebben ze ruim 40.000 leden.

1957

Gouden jubileumjaar van de wereldbeweging. Op 22 februari opent Lady Baden-Powell het derde wereldcentrum van de meisjes: 'Our Cabana' in Mexico. Het Baden-Powell jaar wordt op 23 februari geopend in de Domkerkte Utrecht. Aanwezig zijn H.M. Koninging Juliana en 2000 leiders en leidsters van de vier verenigingen. Er worden vier wereldkampen gehouden voor padvindsters en gidsen in Canada, Engeland, de Filipijnen en Zwitserland. Alleen al aan het kamp op Windsor in Engeland namen 4000 meisjes uit 60 landen deel.

Klik hier om deze luchtfoto beter te bekijken

32.000 verkenners, voortrekkers/senioren en leid(st)ers uit ruim 90 landen komen naar het Engelse Sutton Goldfield (bij Birmingham) voor de Jamboree Indaba-Moot (J.I.M.). Dit kamp was een combinatie van de Wereld Jamboree voor verkenners, de Rover Moot voor voortrekkers en Indaba voor leidsters en leiders. Deze jubileum-festiviteit wordt bezocht door het Britse koningspaar, de Britse premier Harold MacMillan, secretaris-generaal van de U.N.O. en de ambassadeurs van alle landen waar Scouting en Gidsen bestaat. Hoewel ze verspreid over de hele wereld wonen, is de hele Baden-Powell familie aanwezig.

Zestiende World Scout Conference, Cambridge, Engeland. 52 nationale scouting organisaties aanwezig. World Scout Bureau verhuist naar Ottawa, Canada.

In Nederland is er een opvallende omslag in het uniform. Bij de Nederlandse Padvinders werd het mogelijk om inplaats van de bekende grote hoed een baret te dragen. Groen voor verkenners, rood-violet voor voortrekkers en bruin voor welpenleiding. Wat later werd ook bij de Katholieke Verkenners de baret ingevoerd. Zij kozen voor de kleur zwart.
Er verandert wel meer. In de loop van de jaren '50 zijn de verschillen tussen de 4 organisaties in Nederland kleiner geworden. Bij steeds meer activiteiten zie je jongens en meisjes samen. Uiteindelijk zal dit eind jaren '60 leiden tot de fusie.

Klik hier voor een grotere versie van de badge

 

1958

Bij de Katholieke Verkenners wordt een nieuwe speltak geïntroduceerd voor jongens ouder dan 13/14; de Rowans. Jan Wygerink, die lange tijd beheerder is geweest van Gilwell St. Walrick, was de geestelijk vader van deze speltak. In deze tijd ging men zich afvragen of het Verkennen in zijn toenmalige vorm nog wel beantwoorde aan de eisen van de tijd. De verandering in opzet van scouting naar zijn huidige vorm nam zijn aanvang. Eerste Far East Regional Conference, Baguio, Philippines. Eerste Jamboree-on-the-Air (JOTA).

1959

De tiende Wereld Jamboree werd in de Filipijnen gehouden, voor het eerst in het Verre Oosten. 12,203 deelnemers. Zeventiende World Scout Conference, New Delhi, India. 35 nationale scouting organisaties aanwezig.

Klik hier voor een grotere versie van de badge

1960

Eerste European Regional Conference, Altenberg, Duitsland.

1961

De Katholieke Verkenners, die tot dan toe tot de Vereniging de Katholieke Jeugd behoorden, worden een zelfstandige organisatie, de Katholieke Padvinders (K.V.). Achtiende World Scout Conference, Lisabon, Portugal. 50 nationale scouting organisaties aanwezig.

1962

In 1962 bezocht Lady Baden-Powell het internationale padvindsters- en gidsenkamp Stop-Contact in Dwingeloo.

1963

De elfde Wereld Jamboree in Marathon, Griekenland. 14.000 deelnemers. Het Filipijnse contingent komt om bij een vliegtuigramp. Negentiende World Scout Conference, Rhodos, Griekenland. 52 nationale scouting organisaties aanwezig. Klik hier voor een grotere versie van de badge

1965

Eerste Pan-American Jamboree, Rio de Janeiro, Brasilie. Twintigste World Scout Conference, Mexico City, Mexico. 59 nationale scouting organisaties aanwezig.

1966

Het vierde wereldcentrum van de W.A.G.G.G.S. 'Sangam' in India wordt op 16 oktober geopend door Lady Baden-Powell. Op de Besthmenerberg in Ommen vieren 7000 padvindsters hun 10e Jubeldag. Lady Baden-Powell en Koningin Juliana zijn hierbij aanwezig. Als 'Jubel' goede daad (dat had je nog in die tijd) werd een geldbedrag bij elkaar gebracht. Honderden kindertehuizen, kinderziekenhuizen en dergelijke in alle provincies kregen een groot bedrag om de jeugdbibliotheek aan te vullen.

1967

De twaalfde Wereld Jamboree vondt plaats in Idaho, U.S.A. 12,011 deelnemers. Eenentwintigste World Scout Conference, Seattle, Washington, U.S.A. 70 nationale organisaties aanwezig. Klik hier voor een grotere versie van de badge

1968

Op 30 januari wordt de Federatie 'Scouting Nederland' opgericht onder gelijktijdige opheffing van de Landelijke Padvinders Raad. Dit was de eerste stap op de weg die vijf jaar later zou resulteren in een fusie. Het was een federatie, wat wil zeggen dat de vier verenigingen zelfstandig bleven, maar gezamelijk activiteiten en belangen bundelden. In de jaren zestig worstelden de verenigingen met de veranderende tijdgeest. De ledentallen bleven stabiel, en liepen zelfs hier en daar terug. Het oprichten van een Federatie was een logische stap. World Scout Bureau hoofdkwartier verhuist naar Geneve, Zwitzerland.

1969

Wereld ledenaantal bereikt 12 miljoen. Tweeentwintigste World Scout Conference, Otaniemi, Finland. 60 nationale scouting organisaties aanwezig.

1971

De dertiende Wereld Jamboree in Tokio, Asagiri Heights, Japan. 23.758 deelnemers. 23e World Scout Conference, Tokyo, Japan. 71 nationale scouting organisaties aanwezig. Aantal landen dat lid is van de wereldorganisatie is meer dan 100. Klik hier voor een grotere versie van de badge

1972

Eerste International Community Development Seminar, Cotonou, Dahomey (tegenwoordig Benin).

1973

6 januari: na drie jaar van intensief overleg onder voorzitterschap van mevrouw G.N. van Berkel en na tijdrovende consultatie van beide wereldorganisaties wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht de Vereniging Scouting Nederland een feit. Het werk was daarmee nog niet gedaan. Er volgde een groeiproces om de verschillende visies op elkaar af te stemmen. Dat dat niet geheel zonder problemen gebeurde getuigen krantenartikelen uit die tijd. Je kan er hier eentje lezen. Zo ontstond een nieuwe vereniging van 100.000 jeugd- en kaderleden. Enige tijd later wordt de vereniging 'Vrienden van Scouting' opgericht. Een vereniging voor oud-leden van de verschillende voormalige verenigingen. Eerste Environment Conservation seminar, Zweden. Vierentwintigste World Scout Conference, Nairobi, Kenia. 77 nationale scouting organisaties aanwezig.

Eerste voorzitter van Scouting Nederland wordt de burgermeester van Weerselo, de heer W.L.G. Schelberg. Je kunt hier een interview met hem in de krant uit die tijd lezen. Hij moet echter na een jaar wegens drukke ambtsbezigheden deze functie overdragen aan mr. W.F. van Dorp.
Op 20 oktober verricht Koningin Juliana de offiële opening van het Landelijk Bureau in Amersfoort. Lady Baden-Powell werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot 'Vrouw van het jaar'. Zij ontving daarvoor de Ceresmedaille.

1975

De veertiende Wereld Jamboree vindt plaats in Lillehammer, Noorwegen. 17.259 deelenemers. Vijfentwintigste World Scout Conference, Lundtofte, Denemarken. 87 nationale scouting organisaties aanwezig. Klik hier voor een grotere versie van de badge

1977

Op 25 juni overlijdt op 88 jarige leeftijd Lady Baden-Powell. Op 26 september wordt er in Westminster Abbey een dankdienst gehouden ter nagedachtenis. Zesentwintigste World Scout Conference, Montreal, Canada. 81 nationale scouting organisaties aanwezig.

1979

World Jamboree Year: Join-In Jamboree over de hele wereld. 27e World Scout Conference, Birmingham, Engeland. 81 nationale scouting organisaties aanwezig.

1980

Op 18 oktober wordt in Leusden het nieuwe Landelijk Bureau van Scouting Nederland geopend. Het eerste LB in Amersfoort bleek al snel te klein. Het pand werd verkocht en ook de Scoutshop, tot dan toe gevestigd in Den Haag, kreeg een plaats in Leusden.

1981

Op 12 februari wordt in de Westminster Abbey in Londen een plaquette ter nagedachtenis aan Lord en Lady Baden-Powell onthuld. Prins Claus wordt beschermheer van Scouting Nederland en brengt een werkbezoek aan het Landelijk Bureau. 28e World Scout Conference, Dakar, Senegal. 74 nationale scouting organisaties aanwezig.

1982-1983

Scoutingjaar; 75 jarig bestaan van de beweging.

1983

De vijftiende Wereld Jamboree: Calgary, Canada. 14.752 deelnemers. 29e World Scout Conference, Dearborn, Michigan, U.S.A. 90 nationale organisaties aanwezig. Klik hier voor een grotere versie van de badge

1985

Scouting Nederland start, na goede ervaringen in het buitenland, een nieuwe speltak voor 5 tot 7 jarigen; de Bevers.
Scouting Nerderland viert een feestje: het is 75 jaar geleden dat scouting in Nederland zijn intrede deed. Het jubileumjaaar begint met een taartactie en eindigd met een feestmaand. Onder het motto 'Scouting, natuurlijk avontuurlijk' vinden het hele jaar door activiteiten plaats met als hoogtepunten het spel 'Jubilee' voor welpen en kabouters, de Jubileum-Jamboree, en het NaWaKa (Nationaal WaterKamp), waaraan in totaal 10.000 jongens en meisjes aan meedoen, onder wie 2000 buitenlandse scouts. Dertigste World Scout Conference, Munchen, Duitsland. 90 nationale scouting organisaties aanwezig.

1988

In januari vindt de zestiende Wereld Jamboree plaats in Sidney, Australië. 13.434 deelenemers. De wereldorganisaties wijzen de organisatie van de 18e Wereld Jamboree in 1995 toe aan Nederland!
31e World Scout Conference, Melbourne, Australie. 77 nationale scouting organisaties aanwezig.

Klik hier voor een grotere versie van de badge

1989

In april neemt Z.K.H. Prins Bernhard afscheid als koninklijk commissaris van de vereniging.

1990

32e World Scout Conference, Parijs, Frankrijk. 1,000 deelnemers vertegenwoordigen 100 landen die lid zijn van de wereldorganisatie en gasten uit 7 andere landen. Opening van een Informatie Centrum in Moskou.

1991

In dit jaar vindt de introductie plaats van een nieuw spelaanbod van Scouting Nederland. Onderdeel hiervan is een speltak voor meisjes en jongens in de leeftijd van 7 tot 11 jaar; de Estas. In augustus vindt de zeventiende Wereld Jamboree plaats in Soraksan National Park in Korea. 20.000 deelnemers. Voor het eerst is er een Global Development Village. Klik hier voor een grotere versie van de badge

1993

De Stichting Wereld Jamboree start de werving van 3000 vrijwilligers die de Europese Jamboree in 1994 en de Wereld Jamboree in 1995 moeten gaan organiseren. Scouting Nederland start in het najaar een nieuwe publiciteitscampagne, onder meer met reclamespots op TV.
33e World Scout Conference, Bangkok, Thailand, met meer dan 1.000 deelnemers uit 99 landen.

1994

Een jaar voor de Wereld Jamboree, wordt in de zomer van 1994 in Flevoland bij Biddinghuizen de Europese Jamboree georganiseerd.

1995

Scouting Nederland is de trotse organisator van de 18e Wereld Jamboree. In de polder van onze jongste provincie, Flevoland, komen 28,960 scouts en leiders uit 165 landen bijeen om 11 dagen lang met elkaar op te trekken. Dagelijks beheersde de Jamboree het nieuws. Zo was de wereld getuige van een enorm scoutingspektakel. De slogan was 'The future is now!'.

Klik hier om deze foto beter te bekijken
Klik hier om deze foto beter te bekijken
Klik hier om deze foto beter te bekijken
Klik hier voor een grotere versie van de badge

1996

34e World Scout Conference, Oslo, Noorwegen, met meer dan 1000 deelnemers uit 108 landen.

1998/1999

De negentiende Wereld Jamboree werd gehouden in Picarquin, Chili.

Klik hier voor een grotere versie van de badge

1999

Klik hier om deze foto beter te bekijken.

35e World Scout Conference, Durban, Zuid-Afrika.

2000

Scouting Nederland organiseert voor het eerst een Nationale Jamboree. Van 24 juli tot en met 2 augustus 2000 deden 4000 scouts uit 23 landen mee aan de eerste Nationale Jamboree van Scouting Nederland. Op het voormalige Wereld Jamboreeterrein naast SixFlaggs in Dronten was er tien dagen van alles te beleven. Je kunt op ScoutQuest terug gaan in de tijd en met meer dan 1000 foto's weer over de NJ lopen. Klik hier voor de Virtuele Nationale Jamboree.

Klik hier voor een grotere versie van de badge

2002

Wereld Jamboree in Sattahip, Thailand (28 december 2002 t/m 8 januari 2003).

36e World Scout Conference, Thessaloniki, Griekenland.

Klik hier voor een grotere versie van de badge

2003

In oktober protesteren Scouts in Den Haag tegen de voorgenomen stop van de subsidie voor Scouting Nederland.

 

Scouts protesteren in Den Haag

2004

De tweede Nederlandse Nationale Jamboree van 26 juli t/m 5 augustus 2004 in Liempde (vlakbij Eindhoven).

 

 

 

Scouting Nederland verliest ondanks flinke protesten van haar leden de overheidssubsidie. Het Landelijk Bureau wordt door reorganisaties een Landelijk Service Centrum.

 

 

bronnen:
folder 'Hoogtepunten uit de scouting-historie' uitgegeven door Scouting Nederland
websites WOSM en WAGGGS
De boekjes 'Scouting in de jaren 50' en 'De padvinderij in oude ansichten' van Jan van der Steen' (verkrijgbaar bij de ScoutShop).

1945 - NU

-------------------------